Biuro Inżynierskie MGprojekt

  
 
Biuro Inżynierskie MGprojekt powstałe na bazie wieloletniego doświadczenia działa na rynku projektowania drogowego od 2013r.
Biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania profesjonalnych opracowań projektowych branży drogowej. Firma
wykonuje zadania dla jednostek administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, firm wykonawczych (zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), a także inwestorów prywatnych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej biuro gwarantuje usługi
projektowe najwyższej jakości.
 
Copyright (c)2016, All Rights Reserved.