Biuro Inżynierskie MGprojekt

 
Biuro Inżynierskie MGprojekt oferuje kompletny zakres usług projektowych dotyczących budowy, przebudowy oraz remontu dróg i ulic obejmujący w szczególności:

- projekty koncepcyjne

- projekty architektoniczno-budowlane

- projekty zagospodarowania terenu

- projekty wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiary robót wraz z kosztorysami

- projekty organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej)

- koordynacja wielobranżowa

- zastępstwo inwestorskie (uzyskiwanie opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych)

Biuro specjalizuje się w szczególności w opracowaniu projektów konstrukcji nawierzchni drogowej z zastosowaniem mechanistyczno-empirycznych metod projektowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (c)2016, All Rights Reserved.